2. Đổi bàn – Tách bàn – Gộp bàn – Hủy bàn

***Lưu ý: Các thao tác đổi bàn – tách bàn – gộp bàn chỉ được thực hiện trong cùng Nhóm khu vực. 1. Đổi bàn: Bước 1: Chọn vị trí bàn cần đổi đi: Bước 2: (1) Click nút Tách gộp bàn (2) Click chọn Đổi bàn Bước 3: Chọn Bàn cần chuyển đến Bước […]