bảng giá phần mềm lamore

gói khởi nghiệp

   ƯU ĐÃI   

Mua 1 năm tặng 1 năm

Chỉ từ 98.000 đ/Tháng

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

»  Thiết lập thực đơn.
»  Thiết lập sơ đồ bàn.
»  Quản lý thực đơn (hàng hóa thường, hàng hóa combo).
»  Báo cáo doanh thu theo thời gian, mặt hàng.

CHỨC NĂNG BÁN HÀNG

»  Order và thanh toán hóa đơn tại bàn.
»  Chuyển bàn, tách bàn, gộp bàn.
»  Order và thanh toán hóa đơn mang về.
»  Khuyến mãi tại POS (chiết khấu, giảm giá theo % hoặc số tiền).
»  In hóa đơn bán hàng.

gói phổ thông

   ƯU ĐÃI   

Mua 1 năm tặng 1 năm

Chỉ từ 120.000 đ/Tháng

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

»  Thiết lập thực đơn.
»  Thiết lập sơ đồ bàn.
»  Thiết lập khuyến mãi (giảm giá hóa đơn, giảm giá món, tặng món, mua m tặng n).
»  Thiết lập hình thức thu tiền.
»  Quản lý thực đơn (hàng hóa thường, hàng hóa combo).
»  Quản lý kho (nhập kho, xuất kho, kiểm – cân bằng kho).
»  Quản lý đơn vị tính.
»  Quản lý nhà cung cấp.
»  Quản lý nhân viên (thông tin, ca làm việc).
»  Quản lý khách hàng.

»  Quản lý đối tác giao hàng.
»  Quản lý công nợ.
»  Quản lý quỹ tiền.
»  Báo cáo doanh thu theo thời gian, mặt hàng, khách hàng, đối tác giao hàng.
»  Báo cáo tổng hợp theo hình thức thu tiền.
»  Báo cáo công nợ theo thời gian.
»  Báo cáo quỹ theo thời gian.

CHỨC NĂNG BÁN HÀNG

»  Order và thanh toán hóa đơn tại bàn.
»  Chuyển bàn, tách bàn, gộp bàn.
»  Order và thanh toán hóa đơn mang về.
»  Chọn đối tác giao hàng cho đơn giao đi.
»  Khuyến mãi tại POS (chiết khấu, giảm giá theo % hoặc số tiền).
»  Áp dụng các khuyến mãi đã thiết lập.
»  Đa dạng hình thức thanh toán (ngân hàng, momo, vn-pay, …).
»  In hóa đơn bán hàng.

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline

lựa chọn gói sử dụng theo nhu cầu

gói 1 năm

Tặng 3 tháng miễn phí
Chỉ từ 78.000đ/tháng
Tiết kiệm 19.000đ/tháng

gói 2 năm

Tặng 12 tháng miễn phí
Chỉ từ 65.000đ/tháng
Tiết kiệm 32.000đ/tháng

lựa chọn gói sử dụng theo nhu cầu

gói 1 năm

Tặng 3 tháng miễn phí
Chỉ từ 38.000đ/tháng
Tiết kiệm 9.000đ/tháng

gói 2 năm

Tặng 12 tháng miễn phí
Chỉ từ 32.000đ/tháng
Tiết kiệm 15.000đ/tháng