8. Quản lý Phân quyền

1. Vào danh mục Phân quyền

2. Thêm mới

Bước 1: Click nút Thêm mới

 

Bước 2:

(1) Nhập thông tin

 

(2) Click nút Lưu

Bước 3: Xác nhận Lưu

3. Cập nhật thông tin Thực đơn

Click vào thông tin cần cập nhật và thay đổi thông tin.

 

4. Cập nhật Trạng thái: Đang sử dụng / Ngưng sử dụng

Click vào nút Đang sử dụng

 

Xác nhận Lưu cập nhật

Thao tác tương tự, để chuyển lại trạng thái Đang sử dụng.

 

 

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chơi Video

tin tức mới nhất

Tư vấn & hỗ trợ

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline