6. Xem báo cáo Doanh thu – báo cáo Sản phẩm bán ra

1. Báo cáo doanh thu

Bước 1: Vào menu Báo cáo -> Doanh thu

Bước 2: Tổng hợp doanh thu được thể hiện theo bộ lọc. Mặc định là ngày hiện tại.

(1) Click vào biểu tưởng xem bộ lọc nâng cao

2. Báo cáo theo sản phẩm bán ra

Bước 1: Vào menu Báo cáo -> Báo cáo theo sản phẩm

Bước 2: Tổng hợp báo cáo sản phẩm bán ra được thể hiện theo bộ lọc. Mặc định là ngày hiện tại.

(1) Click vào biểu tưởng xem bộ lọc nâng cao

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chơi Video

tin tức mới nhất

Tư vấn & hỗ trợ

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline