2. Đổi bàn – Tách bàn – Gộp bàn – Hủy bàn

***Lưu ý: Các thao tác đổi bàn – tách bàn – gộp bàn chỉ được thực hiện trong cùng Nhóm khu vực.

1. Đổi bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần đổi đi:

Bước 2:

(1) Click nút Tách gộp bàn

(2) Click chọn Đổi bàn

Bước 3: Chọn Bàn cần chuyển đến

Bước 4: Click nút Lưu

 

2. Tách bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần Tách bàn

Bước 2:

(1) Click nút Tách gộp bàn

(2) Click chọn Tách bàn

Bước 3:

(1) Chọn bàn Tách đến

(2) Nhập số lượng từng sản phẩm cần tách đến

(3) Click nút Lưu

 

3. Gộp bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần Gộp bàn đến

Bước 2:

(1) Chọn bàn cần gộp đến.

(2) Click nút Lưu

 

4. Hủy bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần Hủy bàn

Bước 2:

(1) Click nút Tách gộp bàn

(2) Click Hủy bàn

Bước 3: Xác nhận hủy

Click nút Có.

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chơi Video

tin tức mới nhất

Tư vấn & hỗ trợ

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline